• Nguyễn Minh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913537657
  • Email:
   saomai799@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2. Đ/c Nguyễn Minh Hường – Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

   - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được phân công.

   - Là người phụ trách chuyên môn, chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng. Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền, phân công của Hiệu trưởng.

   - Chủ đông tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mặt công tác được phân công.

   - Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của nhà trường.

   * Trực tiếp phụ trách: Công tác chuyên môn.

   + Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn trong năm, tháng, tuần báo cáo cụ thể về nội dung chỉ đạo chuyên môn, các giải pháp thực hiện trước cuộc họp giao ban “ BGH và các khối trưởng chuyên môn”.

   + Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình GDMN. Phụ trách mảng KT nội bộ, khảo thí nghiên cứu khoa học, CNTT, Ngân hàng bài tập KSCL, hoạt động ngoại khoá.

   - Tham mưu tổ chức các hoạt động CM, phát động, KT đánh giá các đợt thi đua, thi tay nghề GV trong nhà trường. Báo cáo kết quả hàng tháng theo kế hoạch.

   + Tổ chức hoạt động ngày hội, ngày lễ, chuyên đề, ngoại khóa.

   +Tham gia 4 hoạt động giáo dục trẻ/tuần.

   * Phụ trách công tác phổ cập.

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, đi họp nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời. Có đầy đủ hồ sơ phổ cập theo quy định

   - Tham mưu và Triển khai công tác PCGDMN đảm bảo phục vụ tốt cho việc hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi của Phường Cửa Nam.

   - Có đầy đủ các loại hồ sơ phục vụ cho công tác phổ cập, đảm bảo chính xác, cập nhật, rõ ràng, sạch đẹp. Nội dung các hồ sơ được thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp.

   - Theo dõi thường xuyên, chính xác học sinh chuyển đi, chuyển đến, và thường xuyên cập nhật các số liệu phổ cập của địa phương đảm bảo đúng số liệu điều tra phổ cập.

   - Thực hiện đạt chuẩn Phổ cập trẻ em 5 Tuổi.

 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912567959
  • Email:
   phuongthaobk11@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Hiệu trưởng:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của điều lệ trường MN:

   + Cụ thể: Phụ trách các mặt công tác, tổ chức, kế hoạch, thi đua, CSVC, CSND, Kiểm tra nội bộ, pháp chế...

   - Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các HĐ của nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. Thành lập và cử các tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính quản trị, thành lập các hội đồng trong trường.

   - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

     - Phân công quản lý, kiểm tra công tác của GV,NV. Đề nghị khen thưởng kỷ luật, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên theo qui định của nhà nước.

    - Tham mưu đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng trường nhà trường, huy động XHHGD bằng mọi nguồn lực phục vụ cho công tác CSGD trẻ,  sự phát triển giáo dục MN của phường.

   - Tham gia 2 hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ/tuần.

   - Chủ tài khoản - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng.

Liên hệ với nhà trường